Research documents that dialogue-based contact with other people is vital to prevent loneliness and that loneliness results in reduced quality of life and significantly increasing health costs.

All municipalities are challenged by the combination of an increasing number of elderly people and rising costs, so prevention is high on the agenda.

Sundhedsstyrelsen oktober 2016:
”Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og hænger sammen med både lavere selvværd, angst, utryghed, psykiske og fysiske lidelser. Det kan for eksempel være Alzheimer, symptomer på depression, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Mangler man et socialt netværk, kan det have lige så stærk indflydelse på dødeligheden som velkendte risikofaktorer som rygning, fysisk inaktivitet og overvægt”.

Sundhedsstyrelsen oktober 2016:
”Blandt ældre mennesker, der modtager personlig pleje, føler 25 procent sig ofte eller en gang i mellem alene blandt andre, mens 50 procent ofte eller en gang imellem føler sig uønsket alene. Det viser en undersøgelse om ensomhed fra 2012”.

Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab – Måling af ensomhed blandt ældre i Danmark – Af Christina Kaarup Rasmussen & Line Bang-Olsen:
“At forbedre de ældres levevilkår i en sen alder vil have mange positive sideeffekter. Det vil blandt andet medføre et liv med større livskvalitet og lavere sygdomsrisiko (Luanaigh & Lawlor 2008). I Danmark er der knap 1 million mennesker over 65 år, og frem mod 2050 vil denne andel stige til ca. 1,5 millioner (Danmarks Statistik 2013). Denne demografiske udvikling vil gøre behovet for at kende til det præcise omfang af ensomhed af stor folkesundhedsvidenskabelig relevans, da ensomhed er associeret med nedsat livskvalitet samt øget sygelighed og dødelighed, samt det forhold at oplevelsen af ensomhed stiger med alderen”. Læs specialet her.

Ældre Sagen – Fremtidsstudie – Alder er ingen hindring:
Op mod 120.000 danskere mellem 50 og 89 år – eller seks pct. – er ensomme. Det viser Fremtidsstudiet, der som noget nyt har målt forekomsten af ensomhed i den ældre del af befolkningen. Ensomme har en markant lavere livstilfredshed end personer, der ikke er ensomme. Læs artiklen her.

Projekt vision

connec.dk øger, via frivillige, innovative samarbejdsformer og teknologi, livskvaliteten for ældre i egen bolig.

connec.dk forebygger ensomhed og stimulerer kultur og livslang læring, da servicen fastholder og gengiver målgruppen modet og lysten til at deltage i aktiviteter og bringe egne kompetencer i spil.

connec.dk sikrer væsentlige besparelser på sundhedsområdet.

Projekttilgang

Mennesker møder mennesker i meningsskabende dialog.

Dialogen bæres hhv. af frivillige, og ligesindede, ensomme eller nysgerrige borgere på tværs af alder, køn, geografi – og altid baseret på en mening og interesse, som brugerne selv definerer – Faciliteret, støttet og medieret af projektet, de frivillige og platformen.

Platformen giver mulighed for i realtid at anvende tale, video, chat og billeder, når besøgene gennemføres

Målgruppe

Den primære målgruppe er ”yngre ældre” bosiddende i egen bolig, og som allerede er bruger af kommunens services som fx hjemmehjælp. Det er kommunens ”fremskudte medarbejdere”, der sammen med den enkelte borger, bliver enige om deltagelse og sikrer den nødvendige introduktion til connec.dk.

I forhold til målgruppen er der ikke en aldersgrænse, men vi fokuserer særligt på intervallet fra 55 – 80 år, der erfaringsmæssigt er underservicerede og måske for stolte til ”offentligt” at erkende ensomhed og opsøge hjælp samtidigt med, at de er orienteret mod udnyttelsen af moderne teknologi.

Centrale facts

 • Op mod 120.000 danskere mellem 50 og 89 år – eller seks pct. - er ensomme

  Ældre Sagen
 • Op mod 25% af alle ældre danskere, der modtager hjemmehjælp er ensomme

  Sundhedsstyrelsen
 • Langvarig ensomhed kan mindske eller helt ødelægge vores sociale kompetencer

  Mary Fonden
 • Langvarig ensomhed minder om en stresstilstand og er skadelig for vores krop

  Mary Fonden
 • Danmarks årlige sundhedsomkostninger er ca. 150 milliarder dkr. i 2014 svarende til ca. 11% af BNP

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
 • En plejehjemsplads koster i gennemsnit samfundet ca. 500.000 dkr. Pr. År excl. Medicin, hjælpemidler, behandling etc.

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
 • I Danmark er der i dag ca. 1 million mennesker over 65 år - frem mod 2050 vil tallet stige til ca. 1,5 millioner

  Kandidat speciale
 • Ca. 93% af alle ældre over 60 år bor i egen bolig

  Danmarks Statistik
 • ”Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og hænger sammen med både lavere selvværd, angst, utryghed, psykiske og fysiske lidelser. Det kan for eksempel være Alzheimer, symptomer på depression, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Mangler man et socialt netværk, kan det have lige så stærk indflydelse på dødeligheden som velkendte risikofaktorer som rygning, fysisk inaktivitet og overvægt"

  Sundhedsstyrelsen

Bliv frivillig

Alle over 18 år har mulighed for at blive frivillig online besøgsven

Det vigtigste er, at du interesserer dig for sagen, gerne vil gøre en forskel og være med til at skabe meningsfuld dialog og udvikling sammen med ældre mennesker.

En række frivillige organisationer vil fra start være omdrejningspunkt for de frivillige.

Hvis du gerne vil være frivillig mailer du til: info@connec.dk mrk. ”Jeg vil være frivillig”

Vi tror, at muligheden for at blive besøgsven vil tiltrække:

 • Unge og ældre, der interesserer sig for at udnytte digitale platforme til at gøre Danmark til et bedre sted
 • Unge, der pga. deres uddannelse og udvekslingsophold i udlandet mv., ikke har mulighed for at være besøgsven på traditionel vis
 • Unge og ældre med bevægelses handicaps, som kan være besøgsven fra egen bopæl
 • Eksisterende besøgsvenner fra frivillig organisationer, som gerne vil bidrage via det nye koncept – evt. samtidigt med, at de fortsætter som fysiske besøgsvenner
 • I første fase forventer vi, at frivillige primært vil være besøgsvenner ift. ældre i egen kommune
Om connec ApS
Artikler & Rapporter
Kontakt