Centrale facts

 • Danmarks årlige sundhedsomkostninger er ca. 150 milliarder dkr. i 2014 svarende til ca. 11% af BNP

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
 • En plejehjemsplads koster i gennemsnit samfundet ca. 500.000 dkr. Pr. År excl. Medicin, hjælpemidler, behandling etc.

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
 • I Danmark er der i dag ca. 1 million mennesker over 65 år - frem mod 2050 vil tallet stige til ca. 1,5 millioner

  Kandidat speciale
 • Ca. 93% af alle ældre over 60 år bor i egen bolig

  Danmarks Statistik
 • ”Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og hænger sammen med både lavere selvværd, angst, utryghed, psykiske og fysiske lidelser. Det kan for eksempel være Alzheimer, symptomer på depression, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Mangler man et socialt netværk, kan det have lige så stærk indflydelse på dødeligheden som velkendte risikofaktorer som rygning, fysisk inaktivitet og overvægt"

  Sundhedsstyrelsen
 • Op mod 120.000 danskere mellem 50 og 89 år – eller seks pct. - er ensomme

  Ældre Sagen
 • Op mod 25% af alle ældre danskere, der modtager hjemmehjælp er ensomme

  Sundhedsstyrelsen
 • Langvarig ensomhed kan mindske eller helt ødelægge vores sociale kompetencer

  Mary Fonden
 • Langvarig ensomhed minder om en stresstilstand og er skadelig for vores krop

  Mary Fonden