Research documents that dialogue-based contact with other people is vital to prevent loneliness and that loneliness results in reduced quality of life and significantly increasing health costs.
All municipalities are challenged by the combination of an increasing number of elderly people, flat or decreasing budgets and rising costs, so prevention is high on the agenda.

Sundhedsstyrelsen oktober 2016:
”Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og hænger sammen med både lavere selvværd, angst, utryghed, psykiske og fysiske lidelser. Det kan for eksempel være Alzheimer, symptomer på depression, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Mangler man et socialt netværk, kan det have lige så stærk indflydelse på dødeligheden som velkendte risikofaktorer som rygning, fysisk inaktivitet og overvægt”.

Sundhedsstyrelsen oktober 2016:
”Blandt ældre mennesker, der modtager personlig pleje, føler 25 procent sig ofte eller en gang i mellem alene blandt andre, mens 50 procent ofte eller en gang imellem føler sig uønsket alene. Det viser en undersøgelse om ensomhed fra 2012”.

Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab – Måling af ensomhed blandt ældre i Danmark – Af Christina Kaarup Rasmussen & Line Bang-Olsen:
“At forbedre de ældres levevilkår i en sen alder vil have mange positive sideeffekter. Det vil blandt andet medføre et liv med større livskvalitet og lavere sygdomsrisiko (Luanaigh & Lawlor 2008). I Danmark er der knap 1 million mennesker over 65 år, og frem mod 2050 vil denne andel stige til ca. 1,5 millioner (Danmarks Statistik 2013). Denne demografiske udvikling vil gøre behovet for at kende til det præcise omfang af ensomhed af stor folkesundhedsvidenskabelig relevans, da ensomhed er associeret med nedsat livskvalitet samt øget sygelighed og dødelighed, samt det forhold at oplevelsen af ensomhed stiger med alderen”. Læs specialet her.

Ældre Sagen – Fremtidsstudie – Alder er ingen hindring:
Op mod 120.000 danskere mellem 50 og 89 år – eller seks pct. – er ensomme. Det viser Fremtidsstudiet, der som noget nyt har målt forekomsten af ensomhed i den ældre del af befolkningen. Ensomme har en markant lavere livstilfredshed end personer, der ikke er ensomme. Læs artiklen her.