The target group

The primary target group is seniors living in their own homes, and which are already users of the municipality’s services, such as home help, cleaning, cooking etc.

It is the municipality’s outreach employees who, together with the individual citizen, agree on participation and ensure the necessary introduction to the Online Visitor.

I forhold til målgruppen er der ikke en aldersgrænse, men vi fokuserer særligt på intervallet fra 55 – 80 år, der erfaringsmæssigt er underservicerede og ofte for stolte til ‘offentligt’ at erkende ensomhed og opsøge hjælp.

Samtidigt er de typisk allerede vante til at udnytte moderne hverdagsteknologi.