Aktuelt

Tirsdag d. 28 juni fra 10.00-13.00 inviterer connec til konference

Hvordan omsætter man udredninger til praksis? Hvorfor er fokus på livskvalitet helt centralt, hvis man ønsker at lykkes med at skabe positiv udvikling i komplekse borgersager, og hvorfor er den rette tilgang ensbetydende med en forbedret samfundsøkonomi? – Det er nogle af de temaer, som konferencen behandler. Der vil være indlæg fra forskningens verden, det kommunale område og bosteder, der tilsammen belyser emnet fra flere vinkler. Mere information følger.

Vores services

connec er et psykologi-, videns- og konsulenthus, som stiller store kvalitets- og resultatkrav til os selv. Vi arbejder på fire forskellige arbejdsområder, der har det til fælles, at de handler om at fremme den mentale sundhed for dem, der har det sværest i samfundet.

CONNEC PSYCHOLOGY (CP)

Vi udreder, rådgiver og omsætter til praksis i de mest komplekse sager, hvor det endnu ikke er lykkedes at skabe de ønskede resultater...

CONNEC BEFRIENDER
(CB)

Vi forener mennesker via teknologi og forebygger og bekæmper ensomhed, som i dag er verdens farligste folkesygdom...

CONNEC CONSULTING (CC)

Vi skaber sammenhængende faglig og organisatorisk kompetenceudvikling målrettet organisationer, der arbejder med Danmarks mest udsatte borgere.

CONNEC CLOUDWARE (CW)

Vi trækker brugbar og nyttig viden ud af store mængder data og skaber et strategisk og indsigtsfuldt beslutningsgrundlag. ..

Nyhedsbrev 17

20. december 2023

Flere og flere unge kommer på førtidspension. Er det de unges skyld eller systemets?

17. november 2023

Erik Rasmussen: Velfærdskrisen kunne være løst for 30 år siden. Men tiden er ikke løbet fra en hybrid velfærdsmodel

10. november 2023

Læs mere...

Nedenfor kan du både finde spændende forskningsartikler samt connec’s tidligere nyhedsbreve og pressemeddelelser. Fælles for materialet er, at det afdækker værdifuld viden og indsigter inden for socialområdet. 

Tidligere cases

Udforsk vores cases og læs inspirerende beretninger fra borgere, bosteder og myndigheder, som connec har samarbejdet med. 

”Det har været et fantastisk og lærerigt forløb! Vi har fået en helt anden forståelse for borgeren, hvilket har startet en positiv udvikling for hende. Hun er gået fra at være passiv til at udvise initiativ, og nu påtager hun selv opgaver, der tilfører mening til hendes liv. I takt med at vi har fået en større indsigt i, hvordan hendes hjerne fungerer, har det givet os en bedre forståelse for, hvordan vi møder hende. Dette har været med til at skabe en større tillid mellem os og borgeren, hvilket har betydet, at hun nu deler store og små bekymringer med os, som hun før holdt for sig selv, indtil glasset flød over.”
Sanne
Teamleder

Vores team

CATHRINE FLY

PA & Communication Officer
Cand. Ling. Merc.

FLEMMING MUNCH

CEO & Co-founder Cand. Scient. Pol. / MBA

PELLE EBERHARDT

Psychologist Cand. Psych.

HANS CHRISTIAN

Chief Consultant Socialrådgiver/leder