Konsulentbistand

Vi arbejder med konsulentbistand til opstart af nye tiltag, projekter, etc., hvor vi har konkret viden og erfaringer, og dermed kan bidrage fagligt, organisatorisk og procesmæssigt.
Konkrete eksempler er udvikling af tiltag til psykisk og social udredning, opsøgende arbejde, socialt udsatte målgrupper, etc.
Typiske institutioner er misbrugscentre og andre kommunale instanser, der arbejder med udsatte borgere.