Målgrupper

Vores primære målgruppe er psykisk og socialt udsatte borgere (ofte men ikke altid med misbrug), samt de mennesker og organisationer, som arbejder med dem. Herunder udviklingshæmmede med misbrug. Borgere, som hverken i deres egen eller omgivelsernes (herunder kommunens) oplevelse fungerer på et rimeligt niveau, ofte med mistrivsel.

Andre målgrupper er ledere, psykologer og private virksomheder, som efterspørger vore ydelser, samt borgere, som ikke er socialt eller psykisk udsatte, men har en aktuel problematik i deres liv, de gerne vil have gjort noget ved.