Der udarbejdes en rapport med det aftalte indhold, typisk udredningsproces og -resultater, konklusioner, samt rådgivning i den enkelte sag.

Borgeren præsenteres normalt som den første for resultater, konklusioner og rådgivning. Herefter præsenteres dette for rekvirenten.

Oftest laver vi et fælles tilbagemeldings- og strategimøde med rekvirenten: ’hvad er kompetencerne, hvad er der galt, og hvad skal vi gøre’.

Dette kan følges op af yderligere rådgivning etc., hvis der er behov herfor.

Målet er altid, at vores arbejde skal kunne omsættes helt konkret, så det får en umiddelbar praktisk værdi for borgeren og rekvirenten.