Supervision

Vi superviserer primært ledere og psykologer.

I ledersupervisionen indgår altid såvel det ledelsesfaglige som det personlige i det daglige ledelsesarbejde. Supervisionen er bygger på kombinationen af viden, dybere refleksion og helt konkret arbejde med omsætning i hverdagen.

Psykologsupervisionen retter sig primært mod psykologer, der arbejder indenfor felter, som ligner vores. Supervisionen kan tælle i psykologers autoriseringsforløb.