Supervision

Vi superviserer primært ledere og psykologer.
I ledersupervisionen indgår altid såvel det ledelsesfaglige som det personlige i det daglige ledelsesarbejde.
Supervisionen er bygger på kombinationen af viden, dybere refleksion og helt konkret arbejde med omsætning i hverdagen.
Psykologsupervisionen retter sig primært mod psykologer, der arbejder indenfor felter, som ligner vores. Supervisionen kan tælle i psykologers autoriseringsforløb.