Vi bruger p.t. følgende tests, ratings, diagnostiske værktøjer, etc. (vores testbatteri bliver løbende revideret og suppleret)

IQ (WAIS-IV), og supplerende kognitive tests (CANTABeclipse, og en lang række kognitive deltests som xxx m.m.).

Personlighed (NeoPiR, MMPI, MCMI, Rotters sætningsfuldendelse, m.m.)
Psykiatri (MMPI, M.I.N.I. 5.0.0, Present State Examination, m.m.).
Misbrug (M.I.N.I. 5.0.0, CANTABeclipse, m.m.).
Designs af testbatterier og tolkningen af resultater sker i hver enkelt sag i samarbejde med specialister i neuropsykologi, og eksperter i psykopatologi og testning, primært Brückner Praksis

Her ud over drøftes psykiatriske symptomer med speciallæger i psykiatri, primært Nicolaj Kleist.