Undervisning og foredrag​

Undervisning og foredrag er oftest målrettet det kommunale felt. Den er altid såvel videns- som erfaringsbaseret, da vi ikke underviser på områder, vi ikke har konkrete erfaringer med. I visse tilfælde henter vi andre udvalgte specialister med ind i forløbet, hvis det er relevant. Det omhandler typisk konkrete målgrupper i det sociale felt (ofte borgere med misbrug og psykiske/psykiatriske problemer), specifikke lidelser (angst, depression, personlighedsforstyrrelser, ADHD, osv.), eller/og specifikke metoder (ofte opsøgende arbejde eller udredning og rådgivning).

Formen kan være foredrag, indlæg og workshops på konferencer og temadage. Eller små skræddersyede forløb til en meget specifik gruppe af medarbejdere. Vi laver også forløb direkte med borgere, der har specifikke problematikker til fælles, eks. misbrug kombineret med psykiske og sociale problemer.

Vi henviser herudover gerne til andre undervisere efter behov.