Løsninger der øger livskvaliteten

connecs  løsninger  øger livskvaliteten og
sikrer mere velfærd for pengene.

connec.dk

Forskning dokumenterer, at dialogbaseret kontakt med andre mennesker er vitalt for at forebygge ensomhed, og at ensomhed resulterer i reduceret livskvalitet og markant stigende sundhedsomkostninger.

 

Alle kommuner er udfordret på kombinationen af et stigende antal ældre og stigende omkostninger, hvorfor forebyggelse står højt på dagsordenen.

Om connec ApS
Artikler & Rapporter
Kontakt