Mission

Vi skaber øget livskvalitet for udsatte grupper

Historie

connec blev etableret i slutningen af 2016. Missionen om at skabe bedre livskvalitet for udsatte grupper har været styrende siden etableringen, hvor også nogle af verdens førende forskere indenfor ensomhed og livskvalitet tilsluttede sig missionen og siden har bidraget med værdifuld viden i vores serviceudvikling.

connec har i løbet af de seneste 5 år udviklet sig til at være et ledende kompetence- og videnscenter med fokus på at forbedre livet for dem, der har størst behov. connec´s indsats tager udgangspunkt i en professionel medarbejderstab med mange års dokumenteret ekspertviden og resultater indenfor krydsfeltet mellem socialpsykologi, lederskab, anvendt IT, innovation og forretningsforståelse.

Vores første service var Befriender målrettet seniorer, der modtog hjælp i egen bolig, men siden udviklede Befriender sig til med succes at henvende sig til alle over 17 år, der har lyst til at have flere sociale relationer.

I 2019 overtog connec Socialpsykologisk Center, og dermed udviklede connec et stærkt fodfæste i arbejdet med udredning og rådgivning i de mest komplekse sager i Danmark med Psychology. I forlængelse heraf har connec efterfølgende udvidet vores kapacitet markant, og i efteråret 2020 lancerede vi konsulentafdelingen Consulting, der bistår offentlige og private institutioner, som arbejder med udsatte grupper med at sikre en optimal situation i forhold til både det faglige og det ledelsesmæssige setup. Det er også i dette regi, at vi bl.a. udvikler uddannelsestilbud .

Det seneste skridt på udviklingsrejsen er undfanget i foråret 2021, hvor det blev besluttet at udvikle Cloudware, der omfatter en unik portefølje af normsættende, effektivitets- og kvalitetsforøgende IT-værktøjer målrettet psykologi virksomheder, institutioner, organisationer og det offentlige.

Vi arbejder lige nu på at sikre next step, der bl.a. omfatter psykiatriområdet samt etablering af filial øst for Storebælt